Krantenkoppen:

 

'Kolencentrales moeten binnen vijf jaar dicht'

 

'Stromprijzen stijgen tot 20% in 2020'

 

'Subsidie op zonnepanelen'

 

'Gaswacht: zonne-energie heeft de toekomst'

 

'Duim omhoog voor 100% electric'

 

'Elektrisch naar werk, school of sportclub, met de bezine slurper

op wintersport'


    Ontwikkelingen energie


    De laatste jaren zijn de mogelijkheden en technieken op het gebied van alternatieve energie voorzieningen eveneens expotentieel toegenomen.

    Vele fabrikanten en aanbieders van zonnepanelen, windmolens, aardwarmtepompen zijn succesvol onderweg om door de jaren heen steeds weer

    nieuwere, betere en meer rendabele producten te ontwikkelen, fabriceren, monteren en exploiteren. Niet alleen zij zijn daar bij gebaat.

    Ook wij als gebruikers zullen dat merken in ons uitgavenpatroon, lagere energiekosten, en het beste is nog dat alternatieve energie toepassingen 

    goed zijn voor het milieu en het klimaat.

    Energiebesparen is makkelijk als men weet waarop men moet letten. Energiebesparing helpt het klimaat, voorkomt vervuiling en spaart kostbare

    grondstoffen. MDA wil middels het toepassen van alternatieve energievormen in het nieuwe woonconcept bijdragen aan een schonere woon-,

    werk-, zorg- en leefomgeving. 

    Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit  (fotovoltaïsch) op te wekken of om water voor warmwatertoestellen

    voor te verwarmen (thermisch).

    Zonlicht is onuitputtelijk, verder veroorzaakt elektricteitsproduktie met zonnepanelen ook geen uitstoot van broeikasgassen. Elektrisch rijden is bijna gratis.

    Het verwarmen van het woonhuis, al of niet met ondersteuning van een  hout cq. pelletkachel, middels  aardwarmte komt steeds meer op en draagt bij

    aan het verminderen van de uitstoot van afvalstoffen.

    Elektriciteit ten behoeve van de werking van de aardwarmte pomp wordt middels zonne energie opgewekt.

    De producten en technieken met betrekking tot de particuliere windmolen energie worden eveneens steeds meer rendabel,geruislozer en esthetisch

    meer verantwoord.

    Voorts kan nog stil gestaan worden bij de mogelijkheden om het regenwater op te vangen en op te slaan ten behoeve van het eigen gebruik in huis.

    Elektrisch auto rijden behoort met de aansluiting in het woonconcept tot de mogelijkheden en zal binnen de marketing en verkoop gestimuleerd worden.

    MDA ontwikkelt het nieuwe woonconcept met als uitgangspunt het autarkisch te laten functioneren. Dus zonder tussenkomst van energiebedrijf, hetgeen

    een extra besparing op levert.Inhoud

Inhoud