Extra:

 

Het concept, in feite een veredelde twee onder één

kap woning, is gebruiks-

technisch zo uit te voeren

dat een indeling naar een drie op één rij woning zonder noemenswaardige

investeringen en verbouw-

werkzaamheden gerealiseerd kan worden.

Dit betekent dat door een geïnteresseerde naar wens extra investeringen in loze

installatieleidingen en techniek gerekend dient te worden.

  

    Doelstelling


    Op basis van de eerder omschreven ontwikkelingen onder menu 'Geschiedenis' is MDA van mening dat er een markt is voor een nieuw type woning

    op de huizenmarkt.

    Ten grondslag daaraan ligt het feit dat de toekomstige gebruiker/eigenaar één of meerdere keuzemogelijkheden geboden wordt en daardoor invloed

    heeft op de bruikbaarheid en kwaliteit van zijn eigen woon-, werk-, zorg- en leefomgeving.

    De mogelijkheid van het het hebben van keuzes verhoogt de flexibiliteit en vrijheid, daardoor de aanpasbaarheid en duurzaamheid en uiteindelijk dus

    de marktwaarde.

    Het concept dat MDA wil, ontwikkelen, bouwen en op de markt brengen biedt de gebruiker de mogelijkheid om naast het nuttigen van de wettelijk

    benodigde ruimte voor een gezin om te leven en te wonen, te kiezen of de extra aanwezige ruimte gebruikt gaat worden om:


    - een alleenstaande ouder of ouders, in/aan huis te laten wonen (mantelzorg v.v.);

    - gelijkgestemden in/aan huis te laten wonen (deel eigendom of huur) (matelzorg);

    - een katoor/atelier/praktijkruimte aan huis te hebben;

    - te verhuren (kortstondig/langdurig)(starters).


    Bovengenoemde mogelijkheden kunnen deels gelijktijdig plaatsvinden in het nieuwe woonconcept. 

    Het concept, met een hoge mate van onderlinge privacy (gescheiden woon-, leefruimte) zal middels attractieve architectuur en een hogere investering

    met betrekking tot de installatietechniek ( maar geen energierekening van het energiebedrijf) gestalte krijgen. Er dient hoge prioriteit aan het

    duurzaamheidsaspect gegeven te worden in de voorbereiding, planning uitvoering, beheer en eventueel toekomstige sloop van het woonhuis.

Inhoud

Inhoud