Meergeneratiehuis is een ontwikkeling door: MDA Development & Architecture.

    MDA  is een onderneming dat zowel op eigen initiatief projecten initieert, motiveert, inspireert  en ontwikkelt als wel bij een verdere uitwerking werkzaam is

    op het gebied van architectuur, ontwerp, bouwvergunning, bouwtekeningen, bouwvoorbereiding, bouwbegeleiding tot en met oplevering.


    MDA Development is een zelfstandig onderdeel op het gebied van initiële projectontwikkeling.

    MDA Architecture zorgt als architectenbureau voor een verdere  uitwerking van de door MDA zelf geïnitieerde projecten en externe opdrachtgevers.


    Met verschillende bouwpartners op het gebied van uitvoering, aannemers, installateurs, constructeurs en adviseurs werken wij samen om tot een

    zo'n goed mogelijke afronding van een project te komen. 


Inhoud

Inhoud