Welkom op de meergeneratiehuis website!


    Wij hopen dat u hier veel nuttige informatie zult vinden. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten en diensten.

    Onder 'Wie zijn wij' zullen wij ons voorstellen, MDA Development en MDA Architecture, wat we doen en waar we voor staan.

    Het voortraject wat geleid heeft tot het ontwikkelen van het meergeneratiehuis zullen we toelichten onder 'Geschiedenis'.

    Middels de 'Doelstelling' geven wij aan wat wij met het ontwikkelen en daadwerkelijk bouwen van een meergeneratiehuis trachten te realiseren.

    Onder menu 'Meergeneratiehuis' laten wij het ontwerp zien wat naar onze mening een antwoord moet geven op de door ons onder 'Geschiedenis'

    vastgestelde problemen.

    'Producten en diensten' geeft een weergave van de mogelijkheden die u heeft indien u samenwerkt met MDA Development & Architecture en haar partners.

    Extra aanvullende informatie wordt geboden onder het submenu 'Informatie'. Daarbij valt te denken aan financiën, belastingdienst, appartementsrecht, zorg etc. 

    Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, middels 'Nieuws en events' op onze website, zodat u als eerste weet heeft van al onze laatste ontwikkelingen en  

    werkzaamheden.

 

    met vriendelijke groet,

 

    MDA


Inhoud

Inhoud