Het meergeneratiehuis wordt gebouwd met toepassing van technieken zoals:

 

- het bouwen van energiezuinige huizen (passief/actief);

- duurzaam bouwen;

- slim bouwen en

- het bouwen volgens het cradle tot cradle (C2C) principe.


Slim bouwen:

 

- is geen bouwsysteem maar een visie, een gedachtengoed;

- industrieel bouwen door een scheiding van processen;

- flexibiliteit waardoor hoger aanvangsrendement, lagere exploitatiekosten, langere

  exploitatieperiode en een hogere restwaarde;

- herbezinning op material- en volumegebruik;

- brengt met levensduurverlenging t.o.v. traditioneel bouwen een enorme reductive

  van milieubelasting met zich mee vanwege:

-        halvering van gewicht;

-        andere constructies diktes;

-        productie energie;

-        CO2 uitstoot;

-        transport;

-        afval;

-        fijnstof.

Inhoud

Inhoud