Krantenkoppen:

 

 'Wie past er nu op de kinderen' 

 

'Leegstand in bejaardentehuizen' 

 

'De werknemer als tijdelijk verschijnsel'

 

'Zzp'er moet er boven op zitten'

 

'Banken missen kans op nuttige innovatie'

 

'Eten van de overwaarde'

 

'Nederland raakt achterop met duurzame energie'

I

    Crisis

    De 'crisisjaren' van 2008-2014 heeft er onder andere toe geleidt dat er zich een aantal ontwikkelingen hebben voor gedaan op het gebied van:


    - de zorg;

    - de arbeidsmarkt;

    - de hypotheekmarkt;

    - de energiemarkt;

    - en duurzaamheid.


    MDA meent naar aanleiding van deze ontwikkelingen (voor velen negatief, voor anderen een uitdaging)  een nieuw type woning op de woningmarkt

    te moeten en kunnen introduceren. Een concept dat antwoord biedt op een aantal gevolgen vanuit de eerder genoemde ontwikkelingen. 

    Binnen één en hetzelfde ontwerp geeft het concept de mogelijkheid om naar aanleiding van veranderingen binnen de woon-, werk-, zorg- en

    leefomgeving  deze veranderingen adequaat op te vangen en te verwerken binnen de directe bebouwde leefomgeving (eigen huis).

    Een huis dat een grote mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid in zich heeft. Door deze aanpasbaarheid is het object duurzamer in (her)gebruik en

    heeft uiteindelijk dus een hogere marktwaarde.

    Vanuit overtuiging en interesse zal MDA het huis bouwen middels de kennis en techniek van: duurzaam bouwen (materialisering), passief/actief huis,

    energie nulconcept, slim bouwen (bouw en ontwikkeling optimalisering) en cradle to cradle (hergerbuik van gebruikte materialen).

Inhoud

Inhoud