Krantenkoppen:

 

'Red uzelf, wordt het motto'

 

'Flexwerk is totaal doorgeslagen'

 

'Werkgevers: in zorg dreigt massaontslag'

 

'Wordt iedereen weer Zzp'er?'

 

'15 duizend banen weg bij het Rijk'

 

'Arbeidsmarkt drastisch hervormd'

     

    Ontwikkelingen arbeidmarktI

 

    Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden tot meer flexibilsering en verzelfstandiging en vragen om nieuwe oplossingen.

    Als gevolg van de economische crisis worden werknemers ontslagen, (vaste) contracten niet meer verlengd of aangeboden en het aantal startende

    zelfstandige ondernemers neemt toe.

    Daarnaast treedt een nieuwe generatie jong opgeleiden op de arbeidsmarkt die andere waarden toekennen aan het inrichten van hun

    werkomstandigheden zoals flexibiteit, vrijheid (planning) en het hebben van eigen verantwoordelijkheden.

    Vanwege deze ontwikkelingen ziet MDA mogelijkheden om binnen het nieuwe woonconcept keuzemogelijkheden te genereren waarbij zelfstandig

    ondernemers, ZZP'ers etc. de mogelijkheid geboden krijgen op een representatieve manier (dus niet op de zolderkamer of aan de keukentafel) vanuit

    huis te starten, te werken en te ondernemen.


    Binnen het door MDA uitgewerkte concept kunnen (nieuwe) zelfstandigen de aanwezige extra ruimte gebruiken als represenatieve:

    - kantoorruimte;

    - praktijkruimte;

    - atelier.

    Deze mogelijkheid bestaat ook eenvoudig en goedkoop voor, tijdens en na een periode van mantelzorg met bijv. aanwonende (deels) hulpbehoevenden.


    Eigen ervaringen:

    - veel branche- maar ook niet branchegenoten zijn de laaste jaren al of niet gedwongen als zelfstandige gestart


Inhoud

Inhoud