Krantenkoppen: 

 

'Langdurig zorg nodig?

Heeft u kinderen in de buurt?'

 

'Verzorgd tegen betaling'

 

'Iedereen moet gaan zorg sparen'

 

'Dan komt oma toch gewoon in de tuin wonen'

 

'Gastouderbureaus varen wel bij dure kinderopvang?'

 

'Kinderopvang kampt met flinke krimp'

 

 

     Ontwikkelingen zorg


    Op het gebied van ouderenzorg en kinderopvang zijn de meningen over kwaliteit en kwantiteit verdeeld. Kwalitatief goede zorg heeft nu éénmaal een

    hogere kostprijs. 

    Senioren 'wegzetten' in verzorgingsflats, weinig aandacht van familie, (klein)kinderen (sociale factor), lage zorg kwaliteit, wachtlijsten, ouder(s) die minder

    moeten werken omdat de kinderopvang te duur wordt, subsidies hiervoor die omlaag gaan, lage of onbetrouwbare kwaliteit van de opvang en eveneens

    lange wachtlijsten etc.

    MDA ziet hier kansen, cq uitdagingen om hier twee vliegen in één klap te slaan. Binnen diverse culturen is het heel gebruikelijk dat kinderen, naarmate

    ze ouder worden en zelfstandig zijn, hun ouders meer bij hun leven betrekken. MDA wil geen cultuuromslag initiëren maar gebruiken vanuit andere

    culturen binnen onze huidige woon-, werk-, zorg- en leefomgeving toe kunnen laten.

    Voor die families waar het wenselijk, misschien zelfs noodzakelijk wordt geacht dat ouders bij/met hun kinderen gaan wonen is op dit moment weinig

    aanbod op de markt of het is heel geforceerd en buiten de huidige woonnormen.


    Binnen het door MDA uitgewerkte concept kunnen 3 generaties interactieve mantelzorg onderhouden. Van kind(eren) naar ouder(s) ((deel)verzorging))

    en van grootouder(s) naar kleinkind(eren) ((deel)oppas)). Het gebruik van het nieuwe concept moet niet dwangmatig worden opgevat, er moet in ieder

    geval een gebruiksmogelijkheid als keuzemogelijkheid worden geboden aan toekomstige eigenaren en gebruikers.


    Eigen ervaringen:

    - grootouders in verzorgingstehuizen;

    - gezinnen in de woonomgeving waar grootouder(s) komen oppassen op kleinkind(eren)  omdat de ouder(s) daarvan allebei werken.

Inhoud

Inhoud