Krantenkoppen:

 

'Duurzaamheid gaat verder dan een lage energie rekening'

 

'Grondstoffen crisis maakt innovatie noodzakelijk'

 

'Hergebruik bouwmaterialen wordt lucratieve markt'

 

'Energieprobleem groeit snel na 2020'

 

'Nederland raakt achterop met duurzame energie'

De 

    Ontwikkelingen duurzaamheid


    De laatste jaren zijn de mogelijkheden en technieken op het gebied van duurzaam bouwen, gebruiken, slopen en duurzame energie expotentieel

    toegenomen. Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens

    en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energie-besparing in huizen en gebouwen maar bijvoorbeeld ook om:


    - gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en gezondheid van bewoners en gebruikers;

    - een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;

    - prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden te bouwen;

    - duurzaam te slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik, recycling en cradle to cradle);

    - verantwoord watergerbuik, verantwoord energiegebruik;

    - voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken;

    - duurzaam in de tijd door aanpasbaarheid in gebruik en flexibiliteit;

    - duurzaam is ook het niet bouwen van overmatige en overbodige ruimte.

    (bron: www.wikipedia.com) 

    MDA heeft het concept uitgewerkt middels technieken met betrekking tot het bouwen van passief (actief) huizen (nul energie huis),  hoge duurzaamheids-

    factor, toepassen van een effectief en efficiënt bouwproces (slim bouwen) en het bouwen volgens het cradle to cradle principe. Dit levert met betrekking

    tot het bekostigen, exploiteren en gebruik voordelen op voor de bewoners, de leef-,woon, zorg- en leefomgeving en het milieu/klimaat.

Inhoud

Inhoud