Het meergeneratiehuis wordt gebouwd met toepassing van technieken zoals:

 

- het bouwen van energiezuinige huizen (passief/actief);

- duurzaam bouwen;

- slim bouwen en

- het bouwen volgens het cradle tot cradle (C2C) principe.


Duurzaamheid:

 

- bouwen met respect voor mens en milieu, niet alleen energie besparing;

- gebruik duurzame materialen;

- gezond binnenmilieu;

- hergebruik en recycling van gebruikte materialen bij eventuele sloop;

- duurzaam in de tijd door aanpasbaarheid en flexibiliteit;

- opvangen en gebruik van regenwater.

Inhoud

Inhoud